Gasblandare, Konvertertest mm..

  • Gasblandare för generering av referensgasbalndningar
  • Gasspädare för linjäritetstester
  • Vattenkalibrering (f. FTIR mm..)
  • Nollgasgeneratorer
  • Hydrogengeneratorer (bränngas (H2) till FID-instrument)
  • NO2-konvertertestutrustning (gasfastitrering)
  • mm..¨

 

  • Environics
  • LNI Swissgas
  • HOVACAL