Home » Gasanalys » Portabla Gasanalysinstrument » Southland Sensing O2 instrument Portabla

Southland Sensing Portabla O2-instrument

Portabla för oxygenanalysinstrument – från låga ppm-koncentrationer upp till 100 %. De elektrokemiska sensorerna, som Southland Sensing själva tillverkar, är inte bakgrundsgasberoende, och har heller inga problem med CO2 i bakgrundsgasen. Mycket enkelt handhavande, och mycket enkelt att byta sensor (inga verktyg krävs!)

Portabelt O2-instrument IP 67

0-10..0-100 %

Portabelt O2-instrument IP 67

0-10 ppm…0-25 %

Portabelt O2-instrument

0-1 ppm..-25 %