Home » Gasanalys » Portabla Gasanalysinstrument » Phymetrix portabla

Phymetrix

Phymetrix har allt från små portabla daggpunktsmätare, till stationära daggpunktsgivare, som kan mäta fukt/ daggpunkt i många olika gaser från -100 C upp till +20 C. Även ATEX-modeller för användande i Ex-klassade miljöer.

Portabelt instrument

H2O/ Daggpunkt, “Fukt”

Bänkmodell/ Portabel modell

H2O/ Daggpunkt, “Fukt”