MRU Digitala manometrar

Små rubusta instrument för mätning av..

  • Temperaturer
  • Tryck
  • Differentialtryck
  • Flöde (m. Pitotrör – MF plus)

Flödesmätning i rökgaskanaler

enl. EN16911-1, ISO10780 mfl

Digitala manometrar

Temp. tryck, diff.tryck