VARIO luxx

Portabelt instrument för syntesgasanalys

Gasuttagssond med filter samt extern skrubber för smutsig syntesgas (tjära..)

Gaser: CH4, CO2, CO, H2, O2, H2S

Sensortyper: NDIR, TCD, EC, Paramagnetisk
Stor pekskärm i färg 7″ TFT
Temperatur-, tryck samt flödesmätning (pitotrör, option)
Datalogger.
Olika typer av gassuttagsonder och varm slang (option)
Gaskylare med kondensatpump för längre mätperioder
Bluetooth, USB, WiFi, Ethernet
8 analoga utsignaler 4-20 mA
4 analoga insignaler 4-20 mA
PC-mjukvara “MRU4WIN”