Home » Gasanalys » Portabla Gasanalysinstrument » Kitagawa Reagensrör

Kitagawa reagensrör

Även kallade “Drägerrör” – punktmätning av gas i luft

Reagensrör finns för det flesta gaser, och för mätning av olika koncentrationer. Snabb och mycket precis mätning av gas i luft!

  • Skär av ändarna på röret (med den i pumpen inbyggd kniv)
  • Montera röret i pumpen
  • Följ med rören bif. anvisningar för pump
  • Vänta till pumpens röda indikator indikerar att provet är färdigt
  • Substansen i röret har nu ändrat färg i förhållande till gaskonc.
  • På gaskonc. rörets skalering (så lång färgen ändrats)
  • Färdigt!