Home » Gasanalys » Gasanalyssystem » Gasanalyssystem CUSTOM

Gasanalyssystem “CUSTOM”

Vi har lång erfarenhet av systemdesign, och kan erbjuda applikationsanpassade analyssystem med allt från gasanalysinstrument och anpassade provtagnings- samt gasberedningssystem, till kalibrersystem, referensgaser och datainsamlingssystem mm..

  • Emissionsmätning/ Miljömätning
  • Processanalys
  • Omgivningsluftsmätning
  • Automotive (Emissionsmätsystem för motortestlab.)
  • Trafiktunnelsystem
  • Luftkvalitet IAQ
  • mm…

Nedan några exempel..

Kväveoxidmätning i trafiktunnlar – 12 st analyssystem:

Emissionsmätsystem Motortestlab. NO, NO2, NOX, THC, CO2, CO, O2:

THC-analys i klimatiserad utomhusbod (HFID med H2-generator):

Biogasanalys ATEX zon1:

Rökgasprovtagare “CUSTOM”:

THC-analyssystem Rågas/ Rengas:

Emissionsmätsystem THC, CH4, nMHC, NO, NO2, NOX, CO2, CO, O2:

Biogasanalys ATEX zon 1, “OFCEAS” – CH4, CO2, O2, H2S: