Alfakomp

 

Snabbkopplingar - Clean-BreakWalther Präzision har ett omfattande program med spill- och droppfria kopplingar.
generellt är spillet mycket litet, och kopplingarna har mycket bra flödesegenskaper.
Flertalet kan även användas till icke smörjande media, vilket annars ger kärvande kopplingar.
Walthers snabbkopplingar kännetecknas av tålighet, säkerhet och lång livslängd.
Alfakomp AB     |     Svarvarvägen 3     |     132 38 Saltsjö-Boo     |     08-747 60 60     |     info@alfakomp.se
 
Webbyrå i Stockholm - Mild Media