Alfakomp

 

GaslarmVi har stationära gaslarmsystem för de flesta förekommande gaser, explosiva gaser, giftiga gaser, kylmedia, syre, gasol mfl.. - Gasdetektorer, Larmcentraler/ Centralenheter, Larmdon mm..
Nytt är att vi nu även har portabla gaslarm för Explosiva gaser, H2S, CO, O2.

Några gasexempel:
Gasol, Hydrogen (H2), koloxid (CO), koldioxid (CO2), Svavelväte (H2S), Oxygen (O2), Kvävedioxid (NO2), Kväveoxid (NO), Klor (Cl2), Ozon (O3), Ammoniak (NH3), R134a mfl...

Atex-klassade gaslarm från Monicon Technology


Från Monicon Technology får vi processanpassade, ATEX-klassade system, med flertalet mätprinciper att välja mellan: Elektrokemiska celler, Termokatalytiska sensorer, NDIR, halvledarsensorer etc.

Gaslarm från Kimessa


Kimessa levererar CanBus-baserade gaslarmsystem med stor flexibilitet att forma systemet efter installationen.
Larmdon, utgångsmoduler, ingångsmoduler, detektorer, displayer av olika typer osv. kan placeras var som helst i bussen så att de lokaliseras där de behövs. Exv. reläutgångar kan ju vara bekvämt att ha placerade nära de komponenter de ska styra. Displayer kan vara bra att ha lokalt utanför övervakade lokaler etc..

Vi kan även erbjuda olika typer av larmdon.
Vill ni ha hjälp med referensgaser, kalibrering och service så ordnar vi det med.

Flexibla gaslarm från Inosent


Inosent har ett mycket flexibelt gaslarmutbud där detektorerna kan kommunicera via MODBUS mm. 

Varför använda sig av gaslarm?


Gaslarm (eller "Gasvarning") kan rädda liv där risk finns för läckage av giftiga- & explosiva gaser, eller gaser som kan tränga undan syret i luften, med kvävningsrisk som följd.

Många gaser är omöjliga att själv upptäcka, och många olyckor har inträffat där offret inte märkt något.

Stationära gaslarmsystem är många gånger att föredra, men portabla instrument är ett bra komplement, och där inget stationärt system finns är de det enda alternativet.


Alfakomp AB har mer är 20 års erfarenehet av gaslarminstrument.
Vi kan välja rätt gasdetektor, med rätt gassensor till er applikation. Valet av gassensor kan vara avgörande för hur ett gavarningssystem fungerar.

Vi har mycket flexibla larmsystem där mycket enkelt kan konfigureras att passa just Er applikation.
Där gasdetektorer, larmcentraler, larmdon, displayer och olika I/O-moduler ger en helhetslösning som borgar för ett mycket lättförstått och säkert system.

Kontakta oss gärna om ni undrar något över gaser och deras egenskaper;
Vilka koncentrationer är farliga, och vilka är symptomen på att man exponerats för en gas?
Vilka gasdetektorer och mätprinciper ska man välja?
Vilka larmdon, och hur ska de hanteras?
Vilka rutiner ska man ha vid handhavandet av sitt gaslarm, och vad händer om det blir larm?

Kontakta oss om Ni vill veta mer!


Alfakomp AB     |     Svarvarvägen 3     |     132 38 Saltsjö-Boo     |     08-747 60 60     |     info@alfakomp.se
 
Webbyrå i Stockholm - Mild Media